Tjocklek på Bettet artikel skriven av Herm. Sprenger

Tjockleken på bett skall anpassas efter de anatomiska behoven i hästens mun. En forskning
som Sprenger och Veterinärmedicinska Universitetet i Hannover gjorde kom de fram att
munhålan i hästens mun var ganska liten och det tillgängliga Utrymmet i munnen för ett
bett kan vara begränsat.
Hitta den rätta tjockleken för din hästs bett genom att fråga
din häst-tandläkare om råd eller prova 2-fi nger testet.
Tryck på båda fi ngrarna (litet utrymme mellan över och
undre käk-benet) rekommenderas ett tunnare mun-stycke
14 mm–16 mm.
Litet tryck eller inget alls (större utrymme) rekommenderas
ett tjockare mun-stycke 16 mm–18 mm.
Om man använder ett för tjockt bett kan det bli tryck på
den känsliga gommen och orsaka blåmärken och infektion.
Hästen kan då reagera med att slänga med huvudet, öppna
munnen eller bita i tyglarna

Storlek på bettet

Bett med lösa ringar
Bett med lösa ringar bör det vara 5 mm mellanrum i båda
sidorna av hästens mun. Det får heller inte vara för tajt, så
det nyper i hästens mungipor (lanerna). Det måste också ges
utrymme för att ringarna kan löpa fritt.
Bett med fasta ringar.
Bett med fasta ringar t.ex eggbett, muffbett, D-ringsbett,
pelham och kandarstänger, skall sitta tajtare intill hästens
mun. Därför bör man välja en mindre storlek än ett bett
med löpande ringar. Då det sitter tajtare intill hästens mun
åstadkommer ryttaren ytterligare stöd till tygeltaget.
Kandar
Kandar består av en kandarstång och ett underlagsbett.
Underlagsbettet (bridongbettet) skall följa samma standard
som de övriga betten, då det kommer att ligga i samma
position i hästens mun.
Kandarstångens position kommer att vara lite längre ner,
där hästen huvud är lite smalare. Vi rekommenderar att
välja kandarstången 0,5 till 1 cm mindre än underlagsbettet
(bridongbettet) för att uppnå bästa möjliga effekt och för att
få hästen känna sig bekväm

Varukorg
Rulla till toppen